måndag 3 september 2012

Analys av Creades

Efter separationen mellan Hagströmer och Qviberg har jag hela tiden tyckt att Hagströmer verkat dragit det längsta strået, och med Avanzas sjunkande värdering har Creades blivit desto attraktivare. Därför kommer här en analys av Öresunds avstyckade storebror.

Vad ser Sven hos denne man?
Ingen som haft huvudet över sanden i finanssverige kan ha missat separationen mellan Hagströmer och Qviberg som följde på HQ Banks fall. Efter ett ganska komplicerat uppdelningsförfarande sitter nu Hagströmer som huvudägare i Creades och Qviberg i Öresund. Upplösningen skedde på ett sådant sätt att inga framtida stämningar eller skadestånd i HQ-härvan kan riktas mot Creades, något som jag misstänker är det egentliga motivet till konstruktionen. "Du sa du hade koll på det här, nu tvättar du din byk" tycks Hagströmer sagt till Qviberg.

Analysmetod

Som alltid anser jag att värdet av ett investmentbolag utgörs av:
 • Summan av innehavens inneboende värde, enligt egen värdering (inte marknadsvärderingen)
 • Minus nettoskulder/plus nettokassa
 • Minus den sämre avkastningen p.g.a. inre kostnader
 • Minus värdet av den förlorade kontrollen och transparensen jämfört med direktinnehav
I praktiken innebär detta att jag tycker att alla investmentbolag bör handlas med substansrabatt. Vilket för övrigt även aktiefonder borde men aldrig gör...

Liksom Investor äger Creades en mix av noterade och onoterade innehav. Enligt pressmeddelandet den 31 juli om substansvärdet är proportionerna mellan delarna cirka 57 procent namngivna noterade innehav, 31 procent namngivna onoterade innehav och resten (ca 12-13 procent) ej namngivna noterade innehav, nettokassa etc.

De två största onoterade innehaven, Carnegie och Klarna är dock svenska bolag vilket underlättar värderingen något. Carnegie publicerar sina kvartals- och årsrapporter på sin hemsida och Klarna kan åtminstone grovt följas på allabolag.se.

För att få en rimlig analystid väljer jag att titta på alla innehav som utgör mer än fem procent av portföljen, eller där jag har en tidigare analys, nämligen Avanza (Avanza-analys), Lindab (Lindab-analys), Concentric, Haldex, eWork (eWork-analys), Carnegie, Klarna och GLOBAL Batterier.

Övrig portfölj utgörs till ungefär 17 kronor av likvida tillgångar, och 13 kronor mindre innehav. De senare värderar jag till 50 procent och därmed skulle värdet av de ej analyserade delarna hamna på 23 kronor per aktie.

Kvalitativa kriterier

En genomgång av de kvalitativa kriterierna per bolag ger följande uppställning:

KriteriumAvanzaLindabConcen.HaldexeWorkCarneg.KlarnaGlobalKommentar
Tillräcklig storlekNEJJANEJNEJNEJNEJNEJNEJGenerellt bolag under Lundaluppens radar
Starka finanserJANEJNEJJANEJJANEJJAKlarnas nej är tekniskt pga bolagets konstruktion, finanserna ser starka ut. Carnegie bedöms på sin höga kapitaltäckning
Intjänings-stabilitetJAJANEJNEJNEJNEJNEJ?Kort historik på Klarna och Concentric, annars rätt instabilt
Utdelnings-stabilitetJANEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJInstabilt överlag
Intjänings-tillväxtJAJANEJJAJA?NEJ?För kort historik på Klarna och Concentric
Trovärdig ledningJAJAJAJAJAJAJAJAInget att anmärka på nuvarande styrelser
Gynnsam ägarbildJAJAJAJAJAJAJAJAJag betraktar Hagströmer som en bra ägare, annars skulle jag inte titta på Creades alls...

Som synes är det bolag som är små och har en ganska brokig historik. Herrarna Hagströmer och Qviberg har alltid varit aktiva med avknoppningar, sammangåenden, förvärv etc. och det underlättar inte analysen när man försöker bedöma en "normal intjäning". För de onoterade innehaven fick jag inte fram all information. Jag fann inte tillräckligt långtgående historik för GLOBAL och Carnegie för att bedöma alla kriterier. Klarna och Concentric är för unga som företag för att nå JA på stabilitetskriterierna.

Om man jämför med andra investmentbolag, exempelvis Melker Schörling, framträder ett mönster av lite mindre bolag med relativt låg kapitalbindning och med ganska konservativ finansiering. Det sista uppskattar jag såklart.

Kvantitativa kriterier

För att grovt bedöma om Creades är prisvärt sett ur ett konglomeratperspektiv tittar jag på sammanlagd intjäningsförmåga för innehaven och summerar beroende på Creades kapitalandel.

BolagIntjäning per Creades-aktieKommentar
Avanza1,89 krFrån tidigare analys
Lindab2,07 krFrån tidigare analys
Concentric0,42 krKort historik
Haldex0,65 krHoppig historik!
eWork0,16 krFrån tidigare analys
Carnegie0,45 krIntjäningsförmåga bedömd till 200 mkr, svårt!
Klarna0,07 krBedömd intjäningsförmåga 38 mkr
GLOBAL0,47 krIntjäningsförmåga bedömd till 21 mkr, mycket ojämn intjäning senaste åren och 2011-siffror saknas
Summa6,17 kr

Som synes var detta en ganska svår övning med många svårbedömda företag. Ett och ett är det mycket få av bolagen som vore aktuella för min portfölj, bland annat på grund av detta. Men sammantaget och under kompetent ledarskap och ägarskap kanske det är intressant?

Det kan vara värt att titta lite extra på de två första, eftersom de är så betydelsefulla för totalen. Avanza hade jag ett antagande om 8,30 kronor per Avanza-aktie i normalintjäning. Medlet de senaste tre åren är 9,36 kronor per Avanza-aktie. Årets första halvår har dock bara givit 3,44 kronor, och jag står kvar vid min gamla bedömning för att vara konservativ. För Lindab bedömde jag intjäningsförmågan till 6 kronor per Lindab-aktie. De senaste åren har vinsten per aktie aldrig överskridit 1,50 kronor! Jag låter antagandet om 6 kronor ligga kvar, uppenbarligen tror Creades m.fl. att det finns stora förbättringsmöjligheter i Lindab framöver.

Osäkerheterna är alltså fler än man skulle önska. Om vi ändå antar att 6,17 kronor per Creades-aktie speglar intjäningsförmågan någorlunda skulle ett P/E på 15 peka på ett motiverat pris på knappt 93 kronor för denna grupp innehav. Om man lägger till de 23 kronorna för andra innehav vore ett motiverat pris idag 116 kronor per aktie.

Summering

Om man tittar på innehavens kvalitet och intjäningsförmåga så pekar min grova analys på att Creades är relativt rätt prissatt idag. Jag bryr mig inte om att titta på Creades egna kriterieuppfyllelse eftersom bolaget har alltför kort historik.

Jag har länge varit lite intresserad av Avanza och även Haldex, eWork och Klarna är bolag jag utan närmre analys skulle kunna tänka mig en liten insats i. Sammantaget ser Creades-paketet intressant ut, men knappast ett fynd. Antalet osäkerheter och brister i transparens stärker mig också i uppfattningen att jag bör avstå en investering i bolaget.

8 kommentarer:

 1. Personligen är jag ganska sugen på både Avanza och eWork men Haldex och onoterade Klarna är även det intressanta bolag.

  Så för mig utgör Creades av 40 % intressanta bolag och en väldigt respektingivande ledning plus Maud Olofsson.

  SvaraRadera
 2. Bra övergripande genomgång av Creades.

  Personligen håller jag mig undan Creades och övriga investmentbolag också för den delen. Vad jag har emot investmentbolag i allmänhet är att de vanligen innehar både bra och dåliga innehav (och jag gillar inte dåliga innehav). I Creades fall gillar jag Avanza (jag äger aktier i bolaget). EWork ser också ganska ok ut, men jag har dock ännu ej investerat i det bolaget.

  Utöver ovanstående har Creades även ett antal innehav som inte når upp till mina investeringskriterier. Hittills har jag därför valt att investera i de innehav jag gillar, men inte investmentbolaget i sig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skillnaden mot Investor och Industrivärden är att hos dem får man de svårvärderade bolagen "på köpet" eftersom substansrabatten är så betydande. Hos Creades får man betala även för bolagen man kanske inte önskar.

   Radera
  2. Hej!
   Allt är som bekant en prisfråga. Varför inte investera i investmentbolag?
   Ett exempel Industrivärden. Helt transparant som en aktiefond. En rabatt på över 20%. 75% av tillgångarna ligger på fyra bolag SHB, Sandvik, Volvo och SCA.
   För en investerare som har en placeringshorisont på några år framåt i tiden tycker varje fall jag detta ser ganska intressant ut. Man får tillgång till klassiska svenska bolag till ett bra pris. Bolag som har har klarat kriser och svängningar i konjukturen på ett bra sätt.
   MvH
   Lars

   Radera
  3. Hej Lars,

   Jag antar att denna fråga, i vart fall delvis, är ägnad åt mig varför jag svarar.

   Väldigt förenklat och förkortat innehåller (i vart fall de svenska) investmentbolagen maximalt ett eller vanligen inget portföljbolag jag är intresserad av. Dessa portföljbolag når helt enkelt inte upp till mina investeringskrav. Även om Creades har ett eller eventuellt nästan två bolag jag är intresserad av anser jag det inte vara tillräckligt för att investera i investmentbolaget, då direktäger jag hellre de bolag jag verkligen tror på.

   Om man däremot har förtroende för Industrivärdens ledning, gillar SHB, Sandvik, Volvo och SCA, är en investering (till rätt pris) i Industrivärden säkert en bra idé. Bara för att inte jag investerar i dessa bolag betyder inte att det är en dålig idé. Luppen är en duktig investerare och han innehar både Industrivärden och Investor, så det finns absolut mer än ett sätt att se på saken. Det viktiga är att man skaffar sig en egen välgrundad uppfattning varför man gör på sitt sätt.

   Radera
 3. Järnvargen:Maud Olofsson kan inte räknas som någon tillgång.Det är bara att titta på hennes track-record från när hon var VD för Västerbottens hushållningssällskap.Och hennes felbeslut vid tillsättandet av generaldirektörer som festar för hårt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var därför jag skiljde på den respektingivande ledningen och Maud Olofsson ;-).

   Radera
 4. apropå investmentbolag så är Lundbergs målsättning klar *koppat från deras sida* "Lundbergs målsättning är att över tiden skapa avkastning, som med god marginal överstiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar"

  Lundbergs är likt HM ett av de få bolagen där det är svårt finna en TA modell som håller över historiken.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.