onsdag 21 september 2011

Hur äga aktier 2012? Depå, VP-konto, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring?

Jag är långt ifrån den förste att göra en jämförelse mellan ägande i depå/VP-konto, kapitalförsäkring (KF) och investeringssparkonto (ISK), men jag känner att jag behöver en sammanställning så varför inte publicera den här på bloggen?

Peter Norman till vänster :-)
Lundaluppens historiska avkastning är ca 10,5 procent årligen från 1 januari 2005 till idag, vad den kommer att vara framöver är självklart osäkert, men även om den halveras kan kapitalförsäkringen och investeringssparkontot ge skattesänkning. Det är bakgrunden till att ofta tänker på det här trots att jag egentligen ogillar att skatta okopplat till kassaflödet.

När det gäller kostnader och avgifter har jag utgått ifrån Avanza där jag har konton. Jag är övertygad om att Nordnet och andra kommer att ha konkurrenskraftiga upplägg också. Jag utgår ifrån de förhållande som är kända inför 2012, inte dagens villkor.


Depå/VP-kontoKFISK
StartaKostnadsfritt att startaKostnadsfritt att startaOkänt idag, men jag utgår ifrån att det blir kostnadsfritt
Sätta in pengarDepåer och VP-konton är i praktiken alltid knutna till bankkonton, men det finns egentligen inga pengar i depån/VP-kontotInsättningar (eller försäkringspremier som de egentligen benämns) under året ingår i underlaget för avkastningsskatten. Detta innebär i klartext att man betalar motsvarande ett års skatt på insättningarna under första halvåret och hälften så mycket för insättningarna under andra halvåret.Insättningar beskattas liksom kapital. Man betalar motsvarande 1/4 års skatt på insättningarna
Sätta in värde-papperVärdepapper kan överföras från andra depåer eller VP-kontonInte möjligtMöjligt att överföra värdepapper till kontot, dock beskattas det omedelbart som en försäljning utanför kontot, men man slipper courtage och spread-förluster.
Köpa aktierMot courtageMot courtage, samma nivå som för depåAntagligen samma courtage som i depå
Äga aktierPå VP-konto är man direktregistrerad ägare. För depåer är aktierna förvaltarregistrerade och man behöver då själv be depåinstitutet att anmäla ägandet. Avanza gör dock detta automatiskt.Försäkringsbolaget äger aktierna. Själv äger man endast en försäkring som är kopplad till värdeutveckling och utdelning från aktierna. Går inte att rösta för sina aktier, insynspersoner behöver inte anmäla (annat än etiskt).Direktägande, förmodligen i samma form som aktiedepåer.
Utdel-ningarBeskattas med kapitalskatt 30 % eller bolagsskatt 26,3 % om man äger genom bolag. För privatpersoner dras preliminärskatt direkt.Utländsk utdelningsskatt på 15 % dras för utländska aktier. Ingen skatt för svenska aktier. Det finns möjlighet att i efterhand få avdragsrätt, men det   verkar krångligt och tidsödande.Ingen skatt för svenska aktier. Utländsk utdelningsskatt på 15% dras för utdelningar på utländska aktier, men är avdragsgill i samband med deklarationen.
Sälja aktierSamma courtage som vid köp. Reavinster ger upphov till reavinstbeskattning. Förluster ger avdragsrätt mot reavinster.Samma courtage som vid köp. Utlöser ingen beskattning.Förmodligen samma courtage som vid köp. Utlöser ingen beskattning.
RäntorDet finns inga pengar i VP-konton/depåer, men ränta på anslutna bankkonton beskattas med kapitalskatt (30 %) eller bolagsskatt (26,3 %) beroende på form.Insatta pengar är del av kapitalbasen som beskattas. Om räntan på försäkringens insatta medel är lägre än statslåneräntan är det dyrt att låta pengar stå på kontot.Insatta pengar är en del av kapitalbasen som beskattas. Om räntan på kontots likvida medel är lägre än statslåneräntan är det dyrt att låta pengar stå på kontot.
Andra värde-papperAlla upptänkliga värdepapper stödsBegränsat stöd för derivat, men aktier och fonder går braStöd för olika derivatformer, samt aktier och fonder
Deklar-ationFörsäljningar och utdelningar (automatrapporteras dock) tas upp i deklarationen. Tidsödande vid många transaktioner.Endast avkastningsskatten tas upp, något som automatrapporterasSchablonintäkten tas upp som en inkomst av kapital, kommer säkert att automatrapporteras
SkattReavinst från försäljningar samt utdelningar beskattas Inbetalda premier under året plus kapitalets totala storlek vid årets början blir grund för avkastningsskatten. Skatten är 30 % av statslåneräntan på beskattningsunderlaget. Avkastningsskatten kan inte kvittas mot kapitalförluster.Kapitalets storlek mäts fyra gånger per år, i början av varje kvartal, och totala insättningarna adderas till detta. Summan dividerad med fyra, multiplicerad med statslåneräntan  kallas för schablonintäkt. Denna beskattas sedan som inkomst av kapital. Om man har kapitalförluster kan dessa dras av.
AvdragReaförluster vid försäljningar ger avdragsrättIngen avdragsrätt för någonting, utom utländsk aktieutdelningsskatt vilken lär vara krångligAvdragsrätt för utländsk utdelningsskatt och möjlighet att kvitta den totala skatten mot kapitalförluster
Övriga avgifter och villkorInga andra än bankens eventuella depåavgifter, noll hos AvanzaVid dödsfall får efterlevande (gäller Avanza) 101 % av kapitalet, för denna försäkring som säkert var det ursprungliga syftet med KF betalar man en symbolisk avgift som för 99 % av försäkringsägarna understiger 1 krona per år. Till det tillkommer eventuella bankavgifter, noll hos AvanzaInga andra än bankens eventuella avgifter, förmodligen noll hos nätmäklarna
Ta ut pengarMan sätter egentligen aldrig in pengar och detsamma gäller såklart uttagI praktiken fria uttag (med en mindre begränsning första året)Fria uttag
Ta ut värde-papperKan flyttas till annan depå eller VP-kontoInte möjligtInte möjligt
AvslutaEfter kontot är tömt är det normalt kostnadsfritt att avsluta.Normalt kostnadsfritt att avslutaNormalt kostnadsfritt att avsluta


Mina slutsatser från detta är att ISK i princip är bättre än KF på varje punkt i mina ögon, så kapitalförsäkringen jag redan har (som är tom) kommer förmodligen att stängas om det inte dyker upp några nya fakta eller förändringar.

I mina ögon är investeringssparkontot högintressant för nya, vettigt direktavkastande, svenska innehav. Jag har oftast en mångårig investeringshorisont så att undvika reavinstskatt vid försäljningar kommer i många fall ha den främsta effekten att jag kan göra omviktningar i portföljen utan att ta skattehänsyn. För utländska aktier är utdelningsskatten ogynnsam även om den kan kvittas.

Att det har så små konsekvenser att dra sig ur ISK (liksom KF) är också en bidragande orsak till att sparformen är attraktiv. Om man exempelvis åter hamnar i en bubbla som IT-bubblan med P/E-tal kring 30 och direktutdelningar omkring 1-2 procent så kommer ISK och KF att vara väldigt tveksamma affärer. Då är det värdefullt att kunna sälja av och lämna formen utan att utlösa reavinstskatter.

Källor och vidare läsning:

21 kommentarer:

 1. Hehe, för att läsa inlägget behövs nästan en lupp, jag kanske skulle börja e-sälja?

  SvaraRadera
 2. jag visste väl att det fanns en dold agenda!

  SvaraRadera
 3. Skall man välja KF eller ISK om man har tänkt att:

  -ligga i marknaden under några månader/år (beroende på börsklimat)

  -går ur marknaden vid oroliga tider och ligger likvid i några månader/år

  -går in i markanden igen under några månader/år osv...

  Under tiden man är likvid så sätts pengarna in på ett sparkonto. Detta innebär att pengar flyttas in och ut ur KF/ISK ganska ofta, hur påverkas beskattningen av det och vilket val är bäst?

  Mvh //Ekonomisk Trygghet

  SvaraRadera
 4. @john: jag är ju inte en fan av marknadstajming, men om man ska göra som du beskriver kommer man garanterat att ha högre skatt på KF på grund av skatten på insättningar.

  I KF får du skatt på alla insättningar och eventuellt skatt på det du har i försäkringen den 31/12. Mellan en och två beskattningar av kapitalet alltså.

  I ISK får du eventuellt skatt på det du har på kontot vid kontrollpunkterna. Mellan noll och en beskattning av kapitalet beroende på hur många kontrollpunkter du har kapitalet inne.

  SvaraRadera
 5. Intressant. Dock; visst är alla insättningar är grund för beskattning på ISK, eller ändrade de det i sista förslaget?

  Tack för trevlig blogg! / S

  SvaraRadera
 6. @Anonym: jag kan inte se att man skattar för insättningar i ISK i senaste förslaget. Om det är så måste jag revidera inlägget, har du någon källa?

  SvaraRadera
 7. I din egen länkade pressrelease från regeringen står att insättningarna (en fjärdedel) läggs till underlaget.

  Tredje punkten:
  "Skatten beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Först lägger man ihop tillgångarnas värde vid fyra mättidpunkter under året med inbetalningar under året. Kapitalunderlaget utgör en fjärdedel av den summan."

  /Bedove

  SvaraRadera
 8. Här är ett citat från en artikel på placera.nu som publicerades efter den sista ändringen av ISK.

  "Man ska dock inte använda ISK som ett transaktionskonto, då insättningar är skattegrundande"

  https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=210069

  /Daniel

  SvaraRadera
 9. Tror de flesta underskattar hur hög skatten egentligen är på både KF och ISK. Skatten måste betalas oavsett om börsen gått upp eller ned. Oavsett om du tjänat pengar eller inte.

  Generellt tror jag inte att KF eller ISK är nagot för den långsiktige. Du har inte nytta av avsaknaden av reavinstskatt på vinsten vid en försäljning, av den enkla anledningen att du aldrig kommer att sälja.

  SvaraRadera
 10. Du nämner att "Utländsk utdelningsskatt på 15% dras för utdelningar på utländska aktier, men är omedelbart avdragsgill.". Hur fungerar det i praktiken? Vad kan man dra av den mot.

  SvaraRadera
 11. Har justerat infon om insättningar eftersom jag missat skatten på dem. Det intressanta är att om man läser det ordagrant så är insättningarna bara beskattningsgrundande till en fjärdedel, men jag undrar om det stämmer.

  @Anonym: avdragsgill är nog inte ordet, man kan kvitta den mot kapitalförluster om jag förstått texterna rätt. Läs gärna Stockmans inlägg, han skriver mer om detta.

  SvaraRadera
 12. När jag läste promemorian från finansdepartementet 2010 så skulle man visst kunna överföra värdepapper från sin depå till investeringskontot och att det då skulle räknas som en försäljning och man skulle få betala vintskatt resp få förlustavdrag. Däremot skulle bara aktier i ett investeringskonto få föras över till ett annat investeringskonto och aldrig till en vanlig depå. I de båda fallen skulle en sån överföring räknas som en insättning.
  Har dom ändrat den möjligheten i samband med att dom tog bort tillägget på 0.75 på statslåneräntan möjligen?

  /Cakelife

  SvaraRadera
 13. @Cakelife: nu när du nämner det känner jag igen vad du skriver. Det innebär ju att man slipper courtage, även om skatteeffekten förmodligen avskräcker många från flytten.

  SvaraRadera
 14. En stor fördel med investeringskontot framför en vanlig KF är att du i investeringssparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin på likvida medel.

  SvaraRadera
 15. Synd att man bara kan flytta likvida medel från KF till ISK. ISK verkar bättre på alla punkter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med, svårt att hitta någon fördel med KF.

   Radera
 16. Vad händer med aktierna i ett VP-konto om Euroclear går i konkurs?

  //Q

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är inte jurist och expert på området men så här tror jag det är:

   * Euroclears VP-konto ersätter aktieboken, dvs. de gör endast en registrering av ägare
   * Registrerat ägande är direkt
   * Därmed har konkursen ingen betydelse förutsatt att inte alla register på något sätt raderas (och även då är det inte konkursen som är problemet)

   Radera
 17. Bara så jag inte missförstått,

  Under "Skatt": "Summan dividerad med fyra kallas för schablonintäkt.

  Är inte schablonintäkten 'statslåneräntan av denna summa', som sedan beskattas med 30%?

  /R

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, du har helt rätt. Har uppdaterat inlägget.

   Radera
 18. Angående beskattning av ränta, se punkt 3, överstiger räntan på investeringssparkontot statslåneräntan dubbelbeskattas denna:
  Inkomstskattelagen 42:42
  Utdelning, kapitalvinst och annan avkastning på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska inte tas upp. Utgifter och kapitalförluster som avser sådana tillgångar får inte dras av.
  Första stycket gäller inte
  1. tillgångar som avses i 38 §,
  2. kapitalvinster eller kapitalförluster på tillgångar som anses ha avyttrats enligt 44 kap. 8 a eller 8 b §, eller
  3. ränta på kontanta medel som helt eller delvis avser ett kalenderår då räntesatsen som legat till grund för räntans beräkning någon gång överstigit statslåneräntan vid utgången av november närmast före det kalenderåret. Lag (2011:1271).

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.