onsdag 17 april 2019

Rapport Handelsbanken

Idag släppte Handelsbanken sin kvartalsrapport för januari till mars 2019 och den var inte helt lättläst, med tidiga utrop både om att det skulle vara en raketrapport eller en flopp. Svårigheterna att tolka berodde på ett antal jämförelsestörande poster:
 • IFRS 16 flyttade runt kostnadsposter när lokalhyror kapitaliseras och nyttjanderätter skrivs av
 • Istället för avsättning till Oktogonen drogs föregående års avsättning in, påverkade rörelseresultatet med en knapp miljard
 • 2018 ändrades pensionsplanen i den brittiska verksamheten, gav då en engångsförbättring
 • Aktiverade utvecklingskostnader har ökat betydligt, lyfts dock inte fram som en jämförelsestörande post, men kommer i framtiden leda till ökade avskrivningar
När allt detta justerats för är det en ganska "normal" rapport med marginell tillväxt från föregående år. Som Johanna Kull påpekade på Twitter steg bolånemarknaden med 5,4 % förra året och Handelsbanken ökade sin hypoteksutlåning med 5,0 % i Sverige. Detta var alltså någorlunda i linje med marknaden, men man kan även fråga sig hur en bank ska agera när ny konkurrens äntrar marknaden. Banker, liksom försäkringsbolag, bör aldrig budgetera för tillväxt utan fokusera på lönsamma affärer. Det går alltid att ta in lite mer volym om man är villig att ta risker som konkurrenterna lämnat på bordet.

Förutom att Handelsbanken har en tradition att inte jaga svagare kunder finns det ytterligare en bromskloss: kapitaliseringen. Kärnprimärkapitalrelationen "rasade" från 21,6 % förra året till 16,4 % nu, beroende huvudsakligen på att riskviktsgolvet för svenska bolån flyttades till Pelare 1 (gav -5,1 procentenheter). Handelbanken har tidigare tillåtits ha klart lägre riskvikter än andra svenska banker men har nu fått anpassa sig.

Detta innebär att Handelsbanken, från att ha setts som en av de mest välkapitaliserade bankerna nu snarare är i ett läge där man inte kan jaga volym på grund av kapitalbegränsningar. Över tid leder detta till större säkerhetsmarginaler i banken, och som ägare i just Handelsbanken tycker jag det är vad man förväntar sig.

En av "engångseffekterna" var den indragna avsättningen till Oktogonen. Oktogonen är en del av Handelsbankens pensionssystem för sina anställda, en stiftelse varifrån de får pengar i förhållande till anställningstid men utan hänsyn till befattning. En kassör och en vd med samma anställningstid får samma belopp.

I en samtid där bankernas tjänster alltmer automatiseras och där personalkostnaderna behöver differentieras alltmer undrar jag om inte Oktogonen som koncept är hotad och spelar på sista versen. Modellen har fungerat bättre för att bygga lojalitet hos en kassör i Katrineholm än för systemutvecklare och compliance officers i centrala Stockholm. (Sedan kan jag tycka att compliance borde läggas i Lund/Malmö och utveckling i kanske Linköping eller Växjö)

Min poäng är att denna engångseffekt kanske är ett förebud om en långsiktig förändring.

Marknadens dom idag blev i alla fall en sjunkande aktiekurs (minus knappt 3 procent i skrivande stund). Jag tycker inte så mycket har ändrats egentligen, jag är närmre köp än sälj.


6 kommentarer:

 1. Tack för en mycket välskriven analys av SHBs senaste rapport!

  För övrigt hade det var intressant att höra ditt resonemang kring Danske bank enligt min kommentar från föregående inlägg.

  SvaraRadera
 2. Man får väl tolka det som något av en krissignal när de drar ned på Oktagonen, efter så lång tid av underprestation gentemot konkurrenterna sett till lönsamhet? Jag undrar om inte SHBs konservativa sätt är en nackdel av lite större format idag, i en tid av förändring?
  Mvh investera-pengar.blogspot.se

  SvaraRadera
 3. Fram för allt vill jag tacka Laura för en än mer välskriven rapport ang. Dr. Oduduwas förehavanden......

  SvaraRadera
 4. Hej!
  Får jag bara fråga.. hur sjutton gör man för att registrera sig för google adsense? När jag försöker registrera (jag har samma bloggportal som du, blogger) så fixar jag alla steg men sen när det står ”continue with blogger” så kommer jag bara tillbaka till bloggen... :’( vet du varför det blir så?

  SvaraRadera
 5. Inväntar fortfarande luppens kommentarer på swedbanks rapport

  SvaraRadera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera