tisdag 15 augusti 2017

Rapport från Topdanmark

Idag var det Topdanmarks tur att rapportera halvårsresultatet för 2017, och det blev en trevlig läsning för ägarna:
  • Premieintäkterna för skadeförsäkring ökade 0,6 % och livförsäkring med 5,0 %
  • Combined ratio i skadeförsäkringen sjönk till imponerande 77,8 % (86,4 %), även för avsättningsvinster låg den på låga 81,6 % under kvartalet. Topdanmark är regelmässigt väldigt försiktiga med sina avsättningar och i alla rapporter jag läst har de gjort större avsättningar än vad som visat sig nödvändigt
  • Resultat från livförsäkringen minskade något till 56 miljoner medan skadeförsäkringen ökade. Totalt blev resultatet efter skatt 474 miljoner (425)
  • Resultat per aktie steg med 22 % till 5,60 kronor
  • Rullande tolv månader är resultatet per aktie 21,38 kronor vilket är långt över mitt investeringsantagande på 14 kronor
Ovanpå detta höjde man sin resultatprognos, igen, till 15,20 kronor per aktie för helåret 2017. Bolaget räknar alltså med ett svagare andra halvår jämfört med förra året. Generellt har bolaget visat sig väldigt försiktiga både genom höga avsättningar som jag redan nämnt, men även låga prognoser.

Den kraftiga resultatförbättringen första halvåret beror dels på bättre försäkringsresultat genom färre skador, gynnsammare väder och effektiviseringar, dels på bättre investeringsavkastning från både aktier och räntebärande investeringar.

Rapporten var så bra att jag och aktiemarknaden för en gångs skull är ganska överens, aktien har stigit 6 % i skrivande stund.

1 kommentar:

  1. Jag har 10% av portföljen i Topdanmark och tycker det ser fortsatt ljust ut. Några nya inköp ser dock ut att ligga långt borta efter dagens uppgång.

    SvaraRadera