fredag 10 september 2010

HQ Bank, Epilog

Jaha, så är de största svängningarna över i HQ-affären och bolaget som en gång ägde HQ Bank och HQ Fonder är ett tomt skal med
  • Ca 2 kr/aktie i eget kapital
  • Lite fasta kostnader (tror någon att styrelsearvodena omedelbart skrivits ner?)
  • Vissa hypotetiska möjligheter att vinna i framtida rättstvister
Med dessa fakta i ryggen värderas bolaget till... 7 kr. Vad ska man säga? Jag tror att en rejäl satsning på Harry Boy har ett betydligt bättre väntevärde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar